Förnyelsebara funktionella vätskor

Vi utvecklar tekniska vätskor för industri, transport och hushåll på med enbart förnyelsebara råvaror.


I våra vätskekoncept bygger vi in funktionaliteter så som:

värmeöverföring, smörjning, rengöring/upplösningsförmåga, korrosionsskydd, elektrisk isolation, antändning/förbränning, framdrift  och fryspunktssänkning. 


Vi sysslar med oljor, vattenlösningar och emulsioner.

Nedan kan du läsa om vad vi just nu har utvecklingsprojekt runt i varje kategori

oljebaserat

Betongformolja

Kallavettningsmedel

Tändvätska

Högviskösa smörjmedel

Temporärt rostskyddsmedel


emulsioner

Självemulgerande avfettningsmedel

Skärvätska för metalbearbetning

vattenbaserat

Frostskydd/avisningsmedel

Icke-toxisk kylarvätska