avantherm relo

 -släppolja

  • Sprayas enkelt ut
  • Förhindrar fastfrysning av last
  • Förhindrar ansamling av snö på (sluttande) tak
  • Även till snöslungor och skotrar vid blötsnö
  • Helt förnyelsebar och bionedbrytbar

avantherm HTF-TS

 -värmeöverföringsolja

  • Brett temperaturspann, -50 till + 200 C
  • Låg viskositet 2,9 cSt vid 40 C
  • Baserad på förnyelsebara kolväten
  • Utmärkt för tex. energiåtervinning