avantherm, ett bolag inom kemi/cleantech

Avantherm AB utvecklar koncept för högpresterande funktionella vätskor från förnyelsebara kemikalier. Affärsidén bygger på försäljning av formulerade produkter via agenter och distributörer, samt licensiering av formuleringar och grön teknologi till andra aktörer på marknaden. 


Bolaget har funnits sedan 2010, och grundades på en idé om vattenfria motorkylmedel. Det gröna tänkandet kom in i bolaget efterhand, och idag är inriktningen helt baserad på förnyelsebara råvaror. Efter ett par år då fokus legat på direktförsäljning av förnyelsebara olje-baserade värmeöverföringsvätskor och biobränslen, kommer Avantherm nu att göra en nystart. Vi kommer att koncentrera oss på utveckling av nya produktkoncept och att utveckla affärer kring dessa.


Sedan sommaren 2017 leds bolaget av VD Per Wiklund, doktor i kemi med mångårig erfarenhet från oljebranchen.