vi har två forskningssamarbeten

kemiska sektionen uppsala universitet

Vi har inlett ett samarbete med Docent Henrik Ottosson och hans forskargrupp kring fotokemiska metoder att tillverka biobaserade smörjmedel. Forskningsfinansiären FORMAS har beviljat 3,8 MKr till projektet. Avantherms VD Per Wiklund är bihandledare till doktoranden i projektet som löper fram till 2022.

institutionen för energiteknik KTH

Sedan länge har Avantherm ett samarbete med professor Björn Palm och doktoranden Monika Ignatowicz. Tillsammans med ett dussin andra företag har vi just ansökt om ett större 3-årigt anslag från Energimyndigheten för finansiering av forskning kring vattenbaserade köldmedier.