Ett viktigt steg mot en fossilfri värld

Genom att erbjuda nästa generations högpresterande, förnybara oljor och kemikalier, bidrar Avantherm till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Våra lösningar

Avantherm Kylvätska

Avantherms korrosionsfria kylvätska kan användas i extremt kalla temperaturer med en mycket lång livslängd och kraftigt reducerade slitage- och användarkostnader.

Visa Produkt

Avantherm Värmeöverföringsvätska

Avantherms värmeöverföringsvätskor är speciellt utformade med optimala egenskaper som bärare av värme och kyla. Vätskorna är mycket stabila över ett brett temperaturspann och skonsamma mot den applikation de används i.

Visa produkt

Avantherm HVO 100

Avantherm HVO 100 är ett helt förnybart dieselbränsle med avsevärt minskade utsläpp och betydande fördelar vad gäller prestanda. Avantherm HVO 100 kan användas i vanliga dieselmotorer oavsett storlek.

Visa produkt

Avantherm Transformatorolja

Avantherms transformatorolja har mycket goda egenskaper för såväl kylning som elektrisk isolering. Avantherm Transformatorolja kommer att lanseras under andra halvan av 2016.

Visa produkt

Avantherm Släppolja

Avantherms släppolja är speciellt designad för att vara effektiv i extremt låga och mycket höga temperaturer. Avantherms släppolja kommer att lanseras under hösten 2016.

Visa produkt

Klimat- och Miljöfördelar

Avantherms produkter ger den globala industrin en möjlighet att väsentligt bidra till en minskad klimat- och miljöpåverkan. Samtliga produkter har sitt ursprung i 100 procent förnybara råvaror och är giftfria. Den höga graden av biologisk nedbrytbarhet för samtliga Avantherms produkter ger också stora fördelar, inte minst i särskilt känsliga miljöer. Samtliga produkter är även fria från svavel och aromater.

Tekniska fördelar

Samtliga Avantherms produkter har sin bas i mycket stabila oljor av hög kvalitet, vilket ger flera tekniska fördelar. Den höga renhetsgraden och kemiska stabiliteten som uppnås genom framställningsprocessen ger unikt funktionsdugliga vätskor med lång livslängd. Det faktum att samtliga produkter är icke-toxiska och luktfria skapar även en tryggare vardag för de personer som arbetar i direkt kontakt med denna typ av vätskor.

Latest from
A Fossil Free World

Nytt köldmedium testas i Sveaskogs maskiner

    I samarbete med producenten Avantherm deltar Sveaskog i ett världsunikt test av ett nytt köldmedium. Köldmediet som på sikt förhoppningsvis även ska kunna användas i personbilar och lastbilar testas nu i Sveaskogs skogsmaskiner – med stora fördelar för… >>

Avantherm ökar tillgängligheten till HVO-diesel

  Efterfrågan på förnybar diesel i form av HVO ökar snabbt. Därför breddar nu det svenska biooljeföretaget Avantherm sitt utbud och går in även på den marknaden. Därmed blir det enklare för företag med dieseldrivna fordon och maskiner att bli… >>

TEST CASE

Test av Avantherms värmeöverföringsvätskor i
spårvagnar för användning i HVAC-system.

Projektet med spårvagnar utfördes i Helsingfors under 2015 i samarbete med det finska bolaget Lumikko. Syftet med testprojektet var att utvärdera Avantherms värmeöverföringsvätskor som bärare av den värme som uppstår vid bromsarna på en spårvagn.